...
อาคันตุกะจากประเทศไต้หวันเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ...
คณบดีรายงานผลการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบ 1ปี ...
พิธีไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 ...
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ...
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  ...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ...

International Conference on Food and Applied Bioscience 2018

Food and Applied Bioscience Journal

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อ
Counter