...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร ...
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับอนุสิทธิบัตร ...
ประชุมกับ ACEC Association, Malaysia ...
"ลูกช้างทองเราดูแล ครั้งที่ 3" ...
หารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเ ...
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับคณบ ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter