...
กิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิพรสวรรค์ อ.สันทราย จ.เชียง ...
คณบดีเข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักรา ...
อาจารย์ อก.มช. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเท ...
The 1st International Conference on Belt and Road  ...
ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะ ประจำปี 2562 และแผนปฏิบั ...
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5 ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter