...

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโ ...
มาตรการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรั ...
โครงการรวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19 ...
ประชุมคณะทำงานโครงการการนำผลงานวิจัยอาหารสุขภาพเพื ...
CMU-FoSTAT Food Innovation Contest 2020 ...
ศึกษาดูงานสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดส ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter