วิสัยทัศน์ "เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน"
 ค่านิยม "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข "
...
การฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร ...
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท วี ฟูดส์ (ประเท ...
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เยือนสหภาพเมียนมาร์ ...
การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชา ...
การปรับตัวของผู้ประกอบการกับ พ.ร.ก. การประมง ๒๕๕๘  ...
ร่วมพิธีเปิดและนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “University  ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป

International Conference on Food and Applied Bioscience 2018

Food and Applied Bioscience Journal

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter