วิสัยทัศน์ "เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน"
 ค่านิยม "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข "
...
การหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ...
การหารืองานวิจัยร่วมระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณ ...
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณ ...
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบวิสาหกิ ...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติคังวอนเยือนคณะอุตสาหกร ...
อุตสาหกรรมเกษตรแดนมหัศจรรย์ กับอาชีพในฝันของ Gen Z ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter