...
แนะนำองค์กรแก่บุคลากรใหม่ ...
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ก ...
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 39 ...
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษต ...
Food Innopolis Innovation Contest 2020 ...
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ IT ในการปรับปรุงงาน ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter