วิสัยทัศน์ "เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน"
 ค่านิยม "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข "
...
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประ ...
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ในโอก ...
ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเ ...
งาน "ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิตใหม่ อก." ...
บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด หารือการพัฒนาผลิตภั ...
ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน จาก Universiti Sultan Zai ...
 Presentation คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

สำหรับนักเรียน

สำหรับบุคคลทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter