วิสัยทัศน์ "เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน"
 ค่านิยม "เก่งงาน ทำดี สามัคคี มีความสุข "
...
งาน "ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิตใหม่ อก. " ...
ถ่ายรูปหมู่ ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ...
สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมมอบเข็มโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ...
โครงการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนในการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ...
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 1/2561 ...
ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเก ...

International Conference on Food and Applied Bioscience 2018

Food and Applied Bioscience Journal

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อ
Counter