...คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"เราพร้อมแล้วที่จะปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง"

1. โครงการทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดประกาศ
จำนวนรับ::

  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
  - เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5 คน
  - เทคโนโลยีการบรรจุ 5 คน
  - วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 คน
  - เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 คน
  - เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5 คน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่::
ใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

2. โครงการการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดประกาศ
จำนวนรับ::


- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 10 คน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่::
ใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูล::
งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร 053-948208
หรือโทร 097-9646999
Line: @agrocmu

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter