...

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Master of Science Program in Food Science and Technology (International Program)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

International Programs !

MS & Ph.D. Program in Food Science and Technology

Academic calendar 2017

Apply Online at: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
 
Curriculum Details of MS in FST (Inter) Curriculum Details of PhD in FST (Inter)

For further information, please contact us at
Supporting staff for International Programs:

Mrs. Nattaluck Buranasilapin
Tel/Fax: 66 53 948218
Email: nattaluck28@gmail.com

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

  AGRO-CMU

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206

หน้าหลัก | นโยบายความปลอดภัย | ความต้องการของเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Counter