คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
Food and Applied Bioscience Journal
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ ค ...

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Center for Ani ...

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถา ...

โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Hap ...

การพัฒนาการตลาดและการสร้างตราสินค้า ...

รับมอบเงินผ้าป่าสามัคคีจากสมาคมนักศึกษาเ ...


A G R O – E V E N T
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
บริการ-ติดต่อ

AGRO-CMU

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206