คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

Food and Applied Bioscience Journal

Food and Applied Bioscience Journalภาพกิจกรรมทั้งหมด

การจัดการสุขลักษณะที่ดี GMP และการจัดทำร ...

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยง ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอกขอ ...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในกา ...

โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 5/2560” ...

ประชุมสรุปผลการจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอ ...


A G R O – E V E N T
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
บริการ-ติดต่อ

AGRO-CMU

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206