คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

Food and Applied Bioscience Journal

Food and Applied Bioscience Journalภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีรับมอบรับทุนการศึกษา จากบริษัทสยามทบ ...

กิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Dr. Kesh ...

University of Reading ...

การบรรยายเชิงปฏิบัติการพิเศษ ในโครงการพั ...

พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”  ...

พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุ ...


A G R O – E V E N T
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
บริการ-ติดต่อ

AGRO-CMU

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206