คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

International Conference on Food and Applied Bioscience 2018

Food and Applied Bioscience Journalภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม "ดอยสวยด้วยพฤกษา" ...

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 3 รางวัล ...

อาจารย์ อก.มช. รับมอบโล่เกียรติคุณวิธีปฏ ...

โครงการ มช. รวมพลังปลูกป่าชายเลน ปี 2560 ...

คณบดีพร้อมด้วยคณะวิจัย มีกำหนดเยือน Depa ...

การฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการเป็นผู้บริหารท ...


A G R O – E V E N T
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
บริการ-ติดต่อ

AGRO-CMU

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206