คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

International Conference on Food and Applied Bioscience 2018

Food and Applied Bioscience Journalภาพกิจกรรมทั้งหมด

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน ...

ร่วมพิธีทำบุญอาคารจอดรถถนสุเทพ มหาวิทยาล ...

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากศูนย์สัตวแพทยศา ...

Dinner Talk หัวข้อ “สร้างสัมผัสไทยในสินค ...

อาจารย์ อก.มช.คว้ารางวัล เหรียญทองแดง ...

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS  ...


A G R O – E V E N T
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
บริการ-ติดต่อ

AGRO-CMU

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206