คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
Food and Applied Bioscience Journal
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณบดีรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จา ...

ให้การต้อนรับ บริษัท สเฟียร์ เอ็กซ์ซิบิท ...

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวั ...

คณบดีให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุเสียงสื่อสา ...

ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรี ...

ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมต้อนรับ C ...


A G R O – E V E N T
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
บริการ-ติดต่อ

AGRO-CMU

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206