คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND

International Conference on Food and Applied Bioscience 2018

Food and Applied Bioscience Journalภาพกิจกรรมทั้งหมด

อาคันตุกะจาก University of Maryland ประเ ...

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พ ...

การประเมินค่าทางประสาทสัมผัส สำหรับการคว ...

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ใน ...

ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 50 ...

อาจารย์ อก.มช. คว้ารางวัลเหรียญทองและเหร ...


A G R O – E V E N T
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, THAILAND
บริการ-ติดต่อ

AGRO-CMU

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Faculty of Agro-Industry, All rights reserved.
by หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ติดต่อสอบถาม Tel: 66 53 948 206