คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-07-02 10:30:05
ประกาศรายชื่อแผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-06-11 23:54:57
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔ ฉบับ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-06-07 10:53:50
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-05-22 14:23:25
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-04-24 15:57:24