รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ดำเนินการโดยคณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2020-02-18 09:38:41
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2020-02-13 13:11:23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑ ดำเนินการโดยคณะ)
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-12-27 17:34:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑ ดำเนินการโดยคณะ)
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-12-27 17:34:11
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สำหรับบัณฑิตศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-12-27 09:19:24