รับสมัครผู้สนใจ เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี !! โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2017-10-12 15:14:49
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกสาขาวิชา ในระดับชั้นปีที่ 1 - 4
ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น จำนวน ไม่เกิน Section ละ 50 คน จำนวนทั้งหมด 4 Section

หลักสูตรอบรม มีดังนี้
Program A : English for Communication (40 hours)
Section A1 (20 Hours) : M. –W.- Fr. at 4.30 – 5.30 p.m. at BIOT 101
Section A2 (20 Hours) : M. –W.- Fr. at 5.45 – 6.45 p.m. at BIOT 101
Program B : Academic English for Studying in University (40 hours)
Section B1 (20 Hours) : T. – Th. at 4.30 – 5.30 p.m. at BIOT 101
Section B2 (20 Hours) : T. – Th. at 5.45 – 6.45 p.m. at BIOT 101

กำหนดการเรียนการสอน : ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 22 มีนาคม 2561
ฟรี !! ไม่มีค่าลงทะเบียนเรียน ตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ
มีค่ามัดจำที่นั่ง 500 บาท/คน โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนเกินกว่า 90 % (ขาดเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน พร้อมทั้งประกาศนียบัตร เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดย กรอกใบลงทะเบียนออนไลน์ ดังนี้
Section A1 : https://docs.google.com/document/d/1YbN1Aqnv6NL9c5DlPo7UmhYeU14DvCoNvpAHDpO-1gA/edit
Section A2 : https://docs.google.com/document/d/1n9Jn4Wbbdmf3V-v6I-KttOZlpjZvZBPA9Kd88v5hHUQ/edit
Section B1 : https://docs.google.com/document/d/19HF2xJBoVtnjLxFNYAesCW7LKvhLnzZ1T7eK2YqoVFY/edit
Section B2 : https://docs.google.com/document/d/1WiouwqUsgbTFLvldpjEICZ8x61JF15fE1My3Qfq_oU8/edit
ด่วน!! หมดเขตรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.
ขอสงวนสิทธิ์ ให้ผู้สมัคร 50 รายแรก ของแต่ละ Section ดังมีชื่อปรากฎในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อสิ้นสุดกำหนดการรับสมัคร เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ประสานงานจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ คุณ ณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน (พี่นก) หมายเลขโทรศัพท์ 0909470047
ไฟล์แนบ :
1963_English course calendar.docx