การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
2017-11-07 15:01:46
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ หมาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://research.wu.ac.th

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1976_img-171107145629.pdf