ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4"
2017-12-08 14:41:32
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4"
ระหว่าง วันที่ 20-21 กุมภาพันธื 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน คนละ 4,800 บาท ผ่านระบบ http://pdmas.arda.or.th
หรือส่งมาที่ E-mail: training.arda@gmail.com ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2017_img-171208151510.pdf