แลกเปลี่ยน นศ. Oita Uni., JP (ต.ค. 61-ก.ย. 62)
2017-12-13 14:00:33
  ด้วย Oita University, Japan เชิญ นศ. สมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นศ.
ประจำปี 2561/2562 (ต.ค.61 – ก.ย. 62) โดยแบ่งเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้

IGLOBE (N4) Program - สำหรับ นศ. ต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น
สามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสูตรปกติของคณะต่างๆที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น
โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น
อย่างน้อยระดับ 4
IGLOBE (English) Program – สำหรับ นศ. ต่างชาติ ระดับ ป. ตรีหรือบัณฑิตศึกษาขึ้นไป
โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
TOEFL 500 (71 score for Internet-based test) หรือ IELTS 5.0 (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถ download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th
และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยวิเทศฯ ภายใน 28 ก.พ. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2022_Oita University, Japan.pdf