บันทึกข้อตกลงฯการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์
2017-12-20 10:13:15
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปชส. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญญาเอดส์
พ.ศ. 2560-2573 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังแนบ)

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://inter.oop.cmu.ac.th


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2029_บันทึกข้อตกลงฯยุติปัญหาเอดส์.pdf