ประกาศสำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ประสงค์จะแต่งกาย ตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52
2017-12-27 21:29:28
  ประกาศสำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ประสงค์จะแต่งกาย ตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ https://goo.gl/ygTDbt
ไฟล์แนบ :
2035_grad_cloths2.jpg