กำหนดการกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ ฝึกซ้อม และจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 52
2017-12-27 21:32:32
  ขอเรียนเชิญบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ ฝึกซ้อม และจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ตามกำหนดการนี้ หมายเหต: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากบัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ - หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053-948207 - งานบริการการศึกษา 053948208 - พี่ว่าน 0622966466 - พี่แมค 0858705259 - พี่อู๋ 0979646999 Line@ : @tdz1053g facebook : agrocmu1
ไฟล์แนบ :
2037_grad60 schedule.jpg