ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-01-10 13:28:11
  ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับงบประมาณจัดสรรทุนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200, 000 บาท ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักกิจกรรมเด่น (ตามแนบ)
ไฟล์แนบ :
2049_ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 61.pdf
2049_ทุนนักกิจกรรมเด่น 61.pdf
2049_form-ทุนขาดแคลน (1).pdf
2049_from-ทุนเรียนดี.doc
2049_ทุนเรียนดี 61.pdf
2049_form-ทุนนักกิจกรรมเด่น.pdf