ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง International Workshop for the "next" Biobank and Bioresource Standards
2018-01-18 15:14:23
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
เรื่อง International Workshop for the "next" Biobank and Bioresource Standards
วันที่ 21 มีนาคม 2561 (ภาคบรรยาย) ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 (ภาคปฏิบัติการ) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จ. ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
2070_img-180118143956.pdf