ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program
2018-02-09 12:03:46
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ปชส. การรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate
Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับ ป. โท และ/หรือ ป. เอก
ในสาขาต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถ download ใบสมัครที่: http://fulbrightthai.org/WhoRU1-1.asp
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ ที่: http://application.fulbrightthai.org
ภายในวันที่ 9 เม.ย. 2561 เวลา 13.00 น.


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2098_Fulbright Thai Graduate Scholarship Program 2562.pdf