แลกเปลี่ยน นศ. กับ Mie University (Fall 2018)
2018-02-12 10:49:27
  Mie University, Japan ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน นศ. ปีการศึกษา 2018 (Fall 2018)
นศ. ที่ร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง
(รายละเอียดดังแนบ)

นศ. ที่สนใจ สามารถ download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mie-u.ac.jp/en/international/studyabroad/prospective/types-procedures/exchange/special-student.html
และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยวิเทศฯ ภายใน 8 มี.ค. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2110_Student Exchange Mie Uni., Japan.pdf