ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS ภาคการศึกษาที่ 1/2561
2018-03-02 09:07:43
  ด้วย วิทยาลัยนานาชาติฯ ปชส. การคัดเลือก นศ. (เพิ่มเติม) เพื่อไปแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษาที่ 1/2561
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน นศ. AUN-ACTS จำนวน 1 ทุน (สาขาใดก็ได้)
ในม. สมาชิก AUN และโครงการ AIMS จำนวน 2 ทุน สาขา Environmental Science and Management
(Waste Management, Disaster Management, Alternative Energy) ณ Universiti Malaysia Sabah (UMS)
หรือ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) หรือ Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
(TUAF) เวียดนาม

ผู้ได้รับทุน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าวีซ่า
ค่าประกัน ค่าเบี้ยเลี้ยง (ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท) ตามรายละเอียดดังแนบ

นศ. ที่สนใจ ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ที่: https://form.jotform.me/80522737470456
ภายใน 8 มี.ค. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2142_ทุน AUN-ACTS และ AIMS 1-2561.pdf