ม. แม่โจ้ เชิญประชุม Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Conference
2018-03-02 09:19:29
  ด้วย ม. แม่โจ้ จะจัดประชุม Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Conference
หัวข้อ Interdisciplinary Research Approach to Global Sustainability: Green Communities,
Prosperity and Happiness ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่ ระหว่าง 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2561

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่: http://www.psc2.mju.ac.th
(รายละเอียดดังแนบ)


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2144_ม. แม่โจ้เชิญประชุม.pdf