สกอ. และ SEAMEO RIHED เชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
2018-03-02 09:28:05
  ด้วย สกอ. ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED)
จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast
Asian Higher Education Leadership Forum” ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กทม.
ระหว่าง 1-4 เม.ย. 2561 (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงที่:
http://www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2146_SEAMEO RIHED.pdf