ประชุมนานาชาติ Literacy and Nation Building
2018-03-14 09:37:22
  ด้วย Institute of Future Studies for Development เชิญร่วมการประชุมนานาชาติ
Literacy and Nation Building ระหว่าง 24-26 พ.ค. 2561 ณ โรงแรม Miracle Grand กทม.
(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตอบรับการร่วมประชุมที่: www.icnb

ทั้งนี้ หากประสงค์ร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่อีเมล: icnb2018@gmail.com


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2156_ประชุม Literacy and Nation Building.pdf