เชิญร่วมการประชุม Agrotechnology Conference (IFoSAC 2018)
2018-03-14 09:47:27
  ด้วย School of Food Science and Technology, Universiti Malaysia Terengganu มาเลเซีย
จะจัดประชุม Agrotechnology Conference (IFoSAC 2018) หัวข้อ Empowering Food Sustainability
ระหว่าง 7-9 ส.ค. 2561 ณ Universiti Malaysia Terengganu มาเลเซีย (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อโดยตรงที่: http://www.ifosac2018.umt.edu.my
หรือที่อีเมล: ifosac@umt.edu.my


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2160_IFoSAC 2018.pdf