ทุน DUO/Wallonia-Brussels ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์
2018-03-28 14:32:43
  ด้วย สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการ
ทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่าง 15 ก.พ. – 20 เม.ย.
2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและเอเชีย (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สมัครได้โดยตรงโดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่: http://www.asemduo.org
และ http://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2183_ASEM DUO Fellowship Programme.pdf