(ด่วนมาก) ทุน Mekong Institute Young Program
2018-04-10 15:28:37
  ด้วย Mekong Institute รับสมัครทุน Mekong Institute Young Program เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างล้านช้าง-แม่โขง
ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลา 6 เดือนจากรัฐบาลจีน ทั้งนี้ จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ในสาขาสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาระหว่างประเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: www.mekonginstitute.org
และติดต่อสมัครโดยตรงที่: miys@mekonginstitute.org
ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2561


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2198_ทุน Mekong Institute Young Scholars Program.pdf