(ด่วนมาก) ทุนจาก NUS, Singapore
2018-04-10 15:42:30
  ด้วย National University of Singapore ปชส. โครงการ STEP Ecosperity Dialogue 2018
ณ National University of Singapore ระหว่างวันที่ 3-7 มิ.ย. 2561 โดย นศ. จะได้รับทุนสนับสนุน
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าที่พัก ค่าเดินทางในประเทศ ค่าอาหาร และค่าฝึกอบรม(รายละเอียดดังแนบ)

นศ. ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://www.ecosperity.sg/
และเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ และสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบผ่านหน่วยวิเทศฯ
ภายในวันที่ 11 เม.ย. 2561 ก่อน 11.00 น.


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2200_ทุนจาก NUS, Singapore.pdf