เชิญชมนิทรรศการประเทศออสเตรเลีย Australian Pavillion Chiang Mai World Fair 2018
2018-04-25 12:56:43
  ด้วย Mr. Ronal J (Ron) Elliott กงสุลกิติมศักดิ์ออสเตรเลีย ณ เชียงใหม่
แจ้งการจัดนิทรรศการประเทศออสเตรเลีย (The 2nd World Fair)
บริเวณงานล้านนาเอ็กซโป ระหว่าง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (รายละเอียดดังแนบ)
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2226_Australian Pavillion CM World Fair 2018.pdf