การประกวดการประกวดโครงงานวิจัย งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 11
2018-04-30 10:55:40
  ขั้นตอนการประกวด 1. นักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก อันดับ 1-3 แต่ละสาขาวิชา จะต้องจัดทำไฟล์โปสเตอร์ ขนาดขนาด 80x110 ซม.โดยจัดทำตาม template ที่กำหนดให้เท่านั้น ในรูปแบบ PDF กับ JPEG โดยส่งไฟล์โปสเตอร์ได้ที่ worapongpkt@gmail.com (ดาวน์โหลด template ได้ในไฟล์แนบ) 2. โครงงานวิจัยใดที่มีความประสงค์จัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ กรุณาแจ้งมายัง งานบริการการศึกษาฯ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 3. โปรดศึกษา เกณฑ์การประกวด กติกา ในไฟล์เอกสารแนบ โดยละเอียด
ไฟล์แนบ :
2230_2018 poster presentation competition rules.pdf
2230_wonderland v2.pptx
2230_2230_poster2.ai
2230_2230_poster2.eps
2230_2230_poster2.pdf
2230_2230_poster2-01.jpg