โครงการ Sanuki Program
2018-05-01 15:57:24
  ด้วย Kagawa University ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน นศ. Sanuki Program ณ Kagawa University
สำหรับช่วงเดือนตุลาคม 2018 นศ. ที่ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง (รายละเอียดดังแนบ)

นศ. ที่สนใจสมัครร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่: http://inter.oop.cmu.ac.th
และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 4 พ.ค. 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2234_Sanuki Program.pdf