(ด่วน) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program 2018 ป. ญี่ปุ่น
2018-05-03 09:18:58
  ด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
Sakura Science Program 2018 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งในโครงการนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ
และร่วมกิจกรรมในหัวข้อ
1) Basic gene manipulation (Identification of bacteria based on 16S rRNA gene analysis)
2) Basic technique of enzymology (Enzyme purification)
3) Alcoholic beverage company visit (Sake, Beer and Distillate companies)
(รายละเอียดดังแนบ)

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2238_ประกาศรับสมัคร นศ. ร่วมโครงการ Sakura Science Program 2018.pdf