(ด่วน) โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2018-05-03 10:32:42
  ด้วย สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี
แจ้งรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 ระหว่าง 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 2561
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน นศ. ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษา
ประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย (รายละเอียดดังแนบ)

นศ. ที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.asemduo.org
เพื่อสมัครได้โดยตรงต่อไป และส่งสำเนาใบสมัครให้วิเทศสัมพันธ์เก็บเป็นข้อมูลด้วย


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2240_ASEM-DUO Fellowship Programme.pdf