เชิญส่งเรียงความเข้าประกวด
2018-05-03 10:38:51
  ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐมาเลเซียประจำประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความในโครงการ
Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย
และมาเลเซียครบรอบ 60 ปี จึงเชิญชวน นศ. อายุระหว่าง 17-25 ปี ร่วมเขียนเรียงความและส่งเข้าประกวด
ในหัวข้อ Why I want to have my adventure in Malaysia (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ที่ Naksuksa.pai.malaysia@gmail.com
และต้องกด Like หน้า face book page ของสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
ภายใน 30 มิ.ย. 2561 ทั้งนี้ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Leowania Leow
ทางอีเมล: leowania@kln.gov.my


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2242_เชิญส่งเรียงความเข้าประกวด.pdf