ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประวกดผลงานนวัตกรรมสายอุดม
2018-05-23 10:01:00
  ด้วย วช. ได้ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
ในระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 วันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :