คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1-2561 (รหัส 61)
2018-05-30 15:40:57
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รหัส 61) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรละ 1 ทุน โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ไฟล์แนบ :
2277_AROGRADScholarships.pdf
2277_Apply_form.pdf