ประชุมนานาชาติ “Sustainability, Technology and Business"
2018-05-31 10:49:42
  ด้วย Edusage Network ป. มาเลเซีย จะจัดการประชุมนานาชาติ
(International Conference on “Sustainability, Technology and Business”:
ICSTB 2018) ระหว่าง 27-28 ต.ค. 2561 ณ Novotel Melaka, Melaka Malaysia
เป็นการประชุมเกี่ยวกับการจัดการชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนด้านต่างๆ อาทิ ด้านอาหารและการเกษตร
การจัดการของเสีย การผลิตและการบริโภคฯ(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้โดยตรงที่: http://submit.confbay.com/conf/icstb2018


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2280_ประชุมนานาชาติ Sustainability, Technology and Business.pdf