ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562
2018-06-01 15:31:56
  ด้วย กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น
จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่ นศ. ไทย ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ทุนการศึกษาวิจัย
และทุนระดับปริญญาตรี (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสมัครรับทุน ขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือสถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตามที่อยู่ดังแนบ
ระหว่าง 4-8 มิ.ย. 2561 หรือสืบค้นที่: www.th.emb-japan.go.jp


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2281_ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2562.pdf