ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเรื่อง “กินเพื่อสันติภาพโลก” โดย Dr. Will Tuttle
2019-11-12 16:45:18
  ตามที่สมาคมมังสวิรัติไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้เชิญ Dr. Will Tuttle ซึ่งเป็นนักเขียนผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้แต่งหนังสือ
“The World Peace Diet” ที่ขายดีที่สุดโดยมีการแปลถึง 16 ภาษา มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
“กินเพื่อสันติภาพโลก” (World Peace Diet) ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติหลายด้านทั่วโลก
การมีสุขภาวะแบบองค์รวม และแนวทางการปฏิวัติอาหารการกินเพื่อสันติภาพโลก ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
เวลา 14.00 น.– 17.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและแปลสรุปเป็นภาษาไทย ตามกำหนดการบรรยายดังนี้

เวลา 14:00 – 15:30 น. การบรรยายเรื่อง กินเพื่อสันติภาพโลก
(The World Peace Diet)

เวลา 15:30 – 16:00 น. นั่งสมาธิหมู่โดยมีผู้นำ

เวลา 16:00 – 16:30 น. ถามตอบวิทยากร แสดงความคิดเห็น

ทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และพักผ่อน

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามวันและเวลาดังกล่าว
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3001_The World Peace Diet.pdf