ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรผ่านค่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑ ดำเนินการโดยคณะ)
2019-12-27 17:34:11
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร
ผ่านค่ายของคณะ อุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑ ดำเนินการโดยคณะ)
ไฟล์แนบ :
3045_ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สร้างนักนวั.pdf