โครงการแลกเปลี่ยน Fall semester 2020 at Chungbuk National University
2020-06-18 10:27:40
  ด้วย Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ปชส. โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับ นศ. ป. ตรี
Fall semester 2020 ระหว่างเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 โดย น.ศ. ที่เข้าร่วมโครงการจะรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา (รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

นศ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://chungbuk.ac.kr/site/english/sub.do?key-473
และ https://cia.chungbuk.ac.kr/foreign/10000/10200.php?lan=en&test=on
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 24 มิ.ย. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3201_Fall semester 2020 at Chungbuk National University.pdf