ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ The 20th Hands Across the Pacific Art Exhibition
2020-06-19 13:43:54
  ด้วย เทศบาลนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมาคมส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดจัดงาน The 20th Hands Across the Pacific Art Exhibition ภายใต้หัวข้อ 202020: Link (HAP
Art Exhibition) เป็นการจัดนิทรรศการแสดงออนไลน์ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์และ wechat ของ สมาคมส่งเสริมมิตรภาพ
ระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รายละเอียดดังแนบ)

นศ ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงาน สามารถส่งแบบตอบรับไปที่: qiangyangiojo@126.com
ภายใน 20 มิ.ย. 2563


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3207_การเข้าร่วมงาน The 20th Hands Across the Pacific Art Exhibition .pdf