UMAP – COIL Joint Program 2020
2020-06-25 16:28:43
  ด้วย UMAP International Secretariat ปชส. โครงการ UMAP – COIL Joint Program 2020
ให้ นศ. ได้เรียนรู้ในหัวข้อ Striving Global Citizenry Competence in VUCA World ระหว่างวันที่
27 ก.ค. – 15 ก.ย. 2563 โดยนศ. ที่ร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร (ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร
และเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

นศ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 3 ก.ค.2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3219_UMAP-COIL Joint Program 2020.pdf