โครงการ “Campus France Virtual Fair 2020”
2020-06-29 10:03:27
  ด้วย หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปชส. โครงการ
“Campus France Virtual Fair 2020” แนะแนวออนไลน์เรียนต่อฝรั่งเศส โดยมีหัวข้อการสัมมนา
หลากหลายทุกเดือนตลอดปี 2563 โดยสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รายละเอียดดังแนบ)

นศ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://qrgo.page.link/ADecH
หรือสแกน QR Code ดังแนบ


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3221_Campus France Virtual Fair 2020.pdf