โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Exchange Program Spring 2021
2020-07-03 14:51:00
  ด้วย Kyoto University ป.ญี่ปุ่น ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Exchange Program Spring 2021
ระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ย. 2564 ให้ น.ศ. ป. ตรีได้ศึกษา ณ Kyoto University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
– 1 ปี น.ศ. ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและมีโอกาสได้รับทุน JASSO Scholarship
(รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

นศ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://area34.smp.ne.jp/area/table/19524/bd0zkA/M?S=oelbt2sikfo
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 29 ก.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3229_โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto U. Exchange Program Spring 2021.pdf