โครงการฝึกอบรม Regional Training Program on Managing Food Safety Along the Food Supply Chain
2020-08-28 08:56:56
  Mekong Institute จะจัดโครงการฝึกอบรม Regional Training Program on Managing Food Safety
Along the Food Supply Chain ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2563 ณ Mekong Institute
Residential Training Center
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาโทและเอกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
(รายละเอียดและใบสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่อีเมล: dwight@mekonginstitute.org (Mr. Dwight Jason M. Ronan)
หรือ maria@mekonginstitute.org (Ms. Maria Theresa Medialdia)
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2563


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3320_Invitation_CMU.pdf
3320_Call for Application_Managing Food Safety Along the Food Supply Chain.pdf
3320_Application Form_2020.docx