AUN-KU Winter Seminar at Kyoto University
2020-09-09 10:59:17
  ด้วย Kyoto University ป.ญี่ปุ่น ปชส. AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development
and Energy Science ระหว่าง 11 – 23 ม.ค. 2564 ณ Kyoto University เพื่อเปิดโอกาสให้ นศ. ป. ตรี
เรียนรู้การพัฒนาด้าน Human Security Development (HSD) and Energy Science โดยนศ. ที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง และสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้ (รายละเอียดดังแนบ)

นศ. ที่สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรง ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ก.ย. 2563
* หากกิจกรรมถูกจัดในรูปแบบ online นศ. ที่ได้รับการคัดเลือกจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3328_AUN-KU Winter Seminar.pdf