2nd Cycle of UMAP 2020-2
2020-09-14 13:16:53
  ด้วย University Mobility in Asia and Pacific (UMAP) ปชส. โครงการแลกเปลี่ยน 2nd Cycle of UMAP
Program A&B 2020-2 (Spring 2021) ให้ นศ.ป.ตรีได้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย UMAP (รายละเอียดดังแนบ)

นศ. ที่สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://usco.umap.org/
กรอกใบสมัคร online และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 16 ก.ย. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3330_2nd Cycle of UMAP.pdf