ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-10-11 14:38:15
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-10-10 09:57:50
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-09-10 16:31:37
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-09-03 13:38:39
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-06-28 09:12:44