ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 มกรา - มีนา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-05-03 09:21:43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ตุลา - ธันวา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-05-03 09:21:01
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-03-07 10:23:59
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-01-19 20:08:28
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-12-28 08:04:57