ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-03-07 10:23:59
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2019-01-19 20:08:28
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-12-28 08:04:57
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-12-28 08:03:26
ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Update : 2018-12-19 08:59:29