ผู้บริหารร่วมงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส


ภาพกิจกรรม ผู้บริหารร่วมงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส