งานถวายเทียนพรรษา และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม งานถวายเทียนพรรษา และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์