พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561


ภาพกิจกรรม พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561