พิธีลงนามและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ภาพกิจกรรม พิธีลงนามและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ